Velkommen til bords

Velkommen til bords er et e-læringsprogram i ernæring for helse- og kjøkkenfaglig personell i institusjoner og hjemmebaserte tjenester, bofellesskap og lavterskel tiltak innen psykisk helse, brukere av tjenestene og deres pårørende.


Start
HJELP TIL Å KOMME I GANG

Om programmet

Målsettingen med e-læringsprogrammet er å styrke kvaliteten i ernæringsarbeidet i hjemmebaserte og institusjonsbaserte tjenester, samt lavterskel tiltak innen psykisk helse i kommunene.

God kvalitet i ernæringsarbeidet omfatter både kartlegging og vurdering av ernæringsstatus og tilpassing av tiltak til den enkeltes behov, tilrettelegging av rammene rundt måltidene og kvalitetssikring.

Det faglige innholdet i e-læringsprogrammet bygger på anbefalingene i Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring (Helsedirektoratet 2009), Kosthåndboken (Helsedirektoratet 2012), aktuell faglitteratur og erfaringsbasert kunnskap.

Hvordan programmet kan brukes

Velkommen til bords er et praktisk rettet e-læringsprogram. Programmet er delt inn i 7 hovedtemaer med videoer, informasjon og spørsmål til videre faglig refleksjon. Alle temaene er av betydning for god ernæringspraksis.

Velg temaer i den rekkefølgen du/dere ønsker. Se videoen først og merk deg aktuelle temaer og spørsmål underveis. Vurder hvordan dette kan passe i din/deres praksis. Sjekk refleksjonsspørsmålene og diskutere gjerne spørsmålene i gruppe med kolleger.

Hvem har utarbeidet programmet

Liv Helene Jensen, sykepleier og førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV) fakultet for helsevitenskap og Carina Slaatto, kostøkonom og kokk (aktør i programmet) fra Hol kommune har ledet utviklingen og redigeringen av det faglige innholdet i programmet.

I utviklingen av det faglige innholdet har vi fått bidrag fra og samarbeidet nært med Marianne Kvalvågnes, kokk (aktør i programmet), Siv Vorhaug, sykepleier (aktør i programmet), Maj-Britt Svartveit, avdelingsleder psykisk helse (aktør i programmet) og avdelingsleder Tone Fossgård ved Ål bu- og behandlingssenter, og med spesialsykepleier Merete Simensen fra Drammen kommune (aktør i programmet), førstelektor Bjørg Landmark ved FoU-enheten, Drammen kommune og spesialsykepleier og leder Karin Håvarstein Rekve ved alderspsykiatrisk seksjon ved Oslo universitetssykehus, samt høgskolelektorene Hilde Plathe og Siri Meyer ved HBV.

Sykepleierstudentene Camilla Jægtvik Andersen, Synne Eriksen, Connie Skarsbø Hansen og Eva Næsje er aktører i programmet, mens tredjeårs student Bente Såstad var med i sin praksisperiode under utarbeidelse av det faglige innholdet.

Prosjektansvarlig Borghild Ulshagen og prosjektkoordinator Herbjørg Dalene-Bjerke ved Utviklingssenteret for sykehjem i Buskerud har bidratt til godt samarbeid med Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Buskerud og andre ressurspersoner.

Høgskolelektor Siri Meyer ved Høgskolen i Buskerud og prosjektkoordinator ved Utviklingssenteret i Buskerud Herbjørg Dalene-Bjerke har prøvd ut og evaluert programmet i tre kommuner.

Finansiering av programmet

Programmet er utarbeidet med personalressurser og tilrettelegging i Ål kommune, Utviklingssenter for sykehjem i Buskerud og med FoU ressurs fra HBV, samt tilskudd gjennom Helsedirektoratet.

Takk

Vi takker pasienter, ansatte og studenter som velvillig bistod som aktører ved innspillingen av programmet. Alle medvirkende har gitt samtykke til deltagelse i videoene.

Filmprodusentane AS      BeWide